top of page

Privacy Policy

 

Welke informatie verzamelt GPM?

Wij verkrijgen, verzamelen en documenteren de informatie die u op onze website nalaat of ons op een andere manier bezorgt. Daarbovenop verzamelen wij uw internet protocol (IP) adres die u hebt gebruikt om met uw computer uzelf op het internet te plaatsen. Dit zijnde computer en connectie informatie. Wij kunnen mogelijks software tools gebruiken om meer informatie te verkrijgen zoals sessie informatie, waaronder pagina laadtijden, methodes om terecht te komen op onze website, tijd van bezoek aan bepaalde pagina's en pagina-interactieve informatie. (Hiertoe behoort naam, e-mail, en alle overige communicatie ingevoerd op de offerte aanvraag).

 

Hoe verzamelt GPM informatie?

Wanneer u een offerte aanvraag indient op onze website, verkrijgt GPM alle ingevoerde informatie opgegeven door de klant zoals uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Uw persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt voor de specifieke redenen beschreven in deze privacy policy.

 

Waarom verzamelen jullie zulke persoonlijke informatie?

Wij verzamelen niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 

  1. Om de klant te contacteren in functie van (mogelijke) projecten.

  2. Om steeds bereikbaar te zijn naar onze klanten toe voor eventuele support.

  3. Om statistische data te verzamelen en andere niet persoonlijke informatie, die we mogelijks kunnen gebruiken om onze diensten en website te verbeteren.

  4. Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (GDPR).

 

Hoe bewaart, gebruikt en deelt GPM de persoonlijke gegevens van hun bezoekers?

Onze website wordt gehost door het wix.com platform. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen op beveiligde servers achter een firewall via wix.com conform de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com toepassingen. 

 

Hoe communiceren jullie met jullie bezoekers?

We kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van uw verzoek om een offerte, om problemen met uw offerte op te lossen of als anderszins nodig is om contact met u op te nemen om onze gebruikersovereenkomst af te dwingen, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben. Voor deze doeleinden kunnen wij contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.
 

Hoe gebruiken jullie cookies en andere tracking-tools?

Het is belangrijk dat services van derden hun eigen beleid kunnen hebben over de manier waarop ze informatie verzamelen en opslaan.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Google Analytics

  • De plaatsing van cookies via de Wix App Market

  • Het gebruik van andere trackingtechnologiëen via de Wix App Market

Aangezien dit externe services zijn, vallen dergelijke praktijken niet onder het privacybeleid van Wix. GPM gebruikt één van deze apps genaamd wixLanguage om de website in meerdere talen beschikbaar te maken, dit cookietype is functioneel omdat het locatiegebaseerd is om de webstite in de juiste taal te projecteren.

 

Hoe kunnen bezoekers van jullie site hun toestemming intrekken?

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op info@gpm-engineering.be

Privacy policy updates

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk van kracht na hun boeking op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze gebruiken en/of openbaar maken.

Vragen en uw persoonlijke informatie

Als u persoonlijke informatie die wij over u hebben wilt raadplegen, corrigeren, wijzigen of verwijderen, wordt u uitgenodigd om contact met ons op te nemen op info@gpm-engineering.be

bottom of page